+358 19 22 031 denis.strandell@hanko.fi
Det är nu fritt fram för Hangö stad att sälja industritomterna i Hangö östra industriområde och i Koverhar.