+358 19 22 031 denis.strandell@hanko.fi

För Hangö hamn går det mycket bra just nu. Bolaget ansvarar för tre hamnar som endera förnyas eller har förnyats under de senaste åren.

I Västra hamnen i Hangö har byggarbetet kommit väl i gång. Målet är att utvidga hamnen ut i havet.

Koverhar hamnområde har utvecklats och kajerna är renoverade och förlängda.